โชว์สุดยอดนาฏศิลป์ไทย-จีน ฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

โพสต์8 ก.พ. 2553 21:05โดยWebmaster Team
Pic_63611

        เพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 35 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และกระทรวง วัฒนธรรมของไทย จัดการแสดงสุดยอดศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน โดยคัดเลือกสุดยอดศิลปวัฒนธรรมจีนจาก 10 มณฑล มาประชันกับสุดยอดศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ.นี้ ณ โรงละครแห่งชาติ        สำหรับ สุดยอดศิลปวัฒนธรรมจาก 10 มณฑลของจีน มีอาทิ การแสดงมวยกังฟูวัดเส้าหลิน จากนครปักกิ่ง, การแสดงระบำฮุยกู จากชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเกียง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ติดพรมแดนที่ราบสูงแคชเมียร์ มีเส้นทางสายไหม 3 สาย เหนือ กลาง ใต้ ติดต่อค้าขายระหว่างยุโรปกับจีนมากว่า 2,000 ปี, การแสดงงิ้วกังฟูปักกิ่ง จากมณฑลจี๋หลิน ทางตอนกลางของภาค อีสานจีน เป็นเมืองเผ่าแมนจู มีราชวังฮ่องเต้องค์สุดท้ายคือ "ฟูจี", ระบำภาคเหนือ จากมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งอยู่เหนือสุดของจีน และอากาศหนาวที่สุด อุณหภูมิต่ำกว่า -40 องศา, ระบำเจียงหนาน จากมณฑลเจ้อเจียง ทางตอนกลางด้านตะวันออกของจีน มณฑลนี้มีสถานที่สำคัญคือศาลเจ้าเยี่ยเฟยและมีเกาะผู่ถอซานเป็นสถานที่ แสดงธรรมของเจ้าแม่กวนอิม 1 ใน 4 ของภูเขาศาสนาในจีน, งิ้วเปลี่ยนหน้ากากและงิ้วเสฉวน จากมณฑลเสฉวน อยู่ภาคตะวันตกของจีน มีเมืองเฉินตูซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้าเป็นเมืองเอก, การแสดงหุ่นกระบอกไม้ จากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจีนติดกับเวียดนาม ฯลฯ        ส่วน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย มีอาทิ ระบำสี่ภาค เป็นระบำชุดที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยนำศิลปะการแสดงทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย มาแสดงรวมในชุดเดียวกัน ถือเป็นการแสดงที่สวยงาม น่าชมยิ่ง และ การแสดงสร้างสรรค์สี่ภาค เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รูปแบบการแสดงเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านนาฏศิลป์ดนตรี สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของบรรพชน

        การแสดงจัดขึ้นวันละ 2 รอบ เวลา 14.30-17.00 น. และ 19.00-21.30 น. บัตรราคา 1,000, 500,200 และ 50 บาท รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ปี 2553.


    ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

Comments